Disseminating Sentience MattMiley Galleri Duerr Stockholm Najdron Gallery

UPCOMING EXHIBITIONS

MÅNDAG 20 FEB
GUNILLA LUNDAHL,  konstkritiker
LINO CAMUZ ERIKSSON, studentrörelsen.
Tar avstamp i en bild och samtalar om vad som påverkar våra val

“…Tiden kring 1968 kändes upprörande, uppfordrande. Öppen för förändring, påverkan och protest. Ny kunskap forsade in. Världen kom inpå….Så starka bilder tecknades i vårt dåvarande nu att de krävde aktivitet och nya uttryck. Uppbrott. Kreativiteten triggades i strömmen av insikter och intryck. Så uppstod både vidden och lekfullheten. Sökandet och trosvissheten. Fronten blev uppmuntrande bred och utmanade såväl i konsten som i politiken. Handling och konkreta förslag gällde. Snabbt bildades improviserade nätverk. Demonstrationerna, böckerna, tidskrifterna, affischerna, aktionerna, ”happenings” och ”teach-ins”, bokcaféer och plank, utställningar och teater kanaliserade viljan till förändring. Det fanns en stark botten av glädje och optimism. En ny värld var möjlig. I detta öde uppstod Aktion Samtal och i en förlängning Modellen. En modell för ett kvalitativt samhälle som visades på Moderna Museet. …Stockholms struktur höll på att förändras snabbt, över våra huvuden. Klarakvarteren revs och nya planer, City64 och City67, ritades upp. De industriellt formade förorterna uppfattades som övergrepp mot vardagslivet……Aktion. Samtal. Modellen. Tre ord som i mycket sammanfattar strömningarna i det sena 1960-talet….Vi sökte inte en publik. Vi sökte medaktörer. Vi sökte orden. Vi sökte vår plats i världen….En skälvning gick samtidigt genom den etablerade form- och designvärlden….Nya berättelser fanns att utvinna ur mötet med andra forskningsfält och miljöer. Materialens inneboende strukturer gav nytt stoff åt fysiska påståenden som också uppenbarade strukturer i omvärlden. I dag blir detta synligt igen. I dag är det återigen spännande att lyssna till samtalen, uppsöka aktionerna, inspireras av modellerna.”
 
Utdrag ur texten som skrevs av Gunilla Lundahl, konstkritiker. Nu släpper hon boken “Leken och allvaret John och Ulla Kandell” på ArcDes. På måndag kommer hon till oss för att tillsammans med Lino Camuz Erikson, Estetiska programmet åk 1 på Globala gymnasiet, vice ordförande i Sveriges Elevråd, ingår i referensgruppen för läsrörelsens boksatsning 2017 samt ledamot för Fler Unga – en förening vars syfte är att öka ungdomars politiska inflytande. Tillsammans samtalar de om vad som påverkar våra val.
 
Samtalet ingår i Galleri Duerrs måndagssatsning Ungt Perspektiv! Med avstamp i bilden, bjuder vi in unga för att samtala med olika ledarskapsprofiler utifrån en aktuell samhällsutmaning. Välkommen in i samtalen! Tidigare samtal hittar du här.
NAV-SCENEN
MARKUSPLATSEN 9 (mitt emot Dieselverkstan)
MÅNDAGAR KL. 17
 
GUIDAD KONSTVISNING efter samtalen eller enligt ö k
#ArtWall Stockholm 30 meter visar nu haut couture av Mari Miltvedt samt verk av Gustav Hjelmgren, Christer Fjellis Fjellman, Paul Quant, Matt Miley, Alannah Robins, Lola Akinmade, Kapoth, Lina L Baker, Filip Cederholm och David Eisenhauer.

Fri entré
Dryck med tilltugg 100 kr /studenter 50 kr – förbokas gärna

Galleri Duerr samverkar med olika aktörer och konstnärer för att lyfta samtida frågor över generationsgränser, i privata och offentliga miljöer. Lösnings fokuserade samtal / workshops på olika teman. I det arbetet välkomnar vi organisationer, myndigheter, företag, beslutsfattare, skolledning / personal, unga och naturligtvis investerare.

For private showings, sales and collaborations, please contact Galleri Duerr.
Galleri Duerr is also a partner gallery on Artsy.net, an online resource for art collecting and education. Artsy features the world’s leading galleries, museum collections, foundations, artist estates, art fairs, and benefit auctions, all in one place.

Follow Galleri Duerr and purchase works from our artists on Artsy