Nav-scenen Galleri Duerr Her Self Monday Talk´s

TALKS on mondays

Mobila Galleri Duerr tar avstamp i bilden, bjuder in unga att samtala med olika typer av ledarskapsprofiler utifrån en aktuell samhällsutmaning (datum och klara gäster meddelas efterhand). Vi vill finnas där du finns! NAV-scenstudio, Markusplatsen 9, Sickla.


6 MARS BURNING MAN /STORIES FOR SOCIETY / CREATIVES SOCIAL RESPONSIBILITY
Gäster
FOTOGRAF 
FILIP CEDERHOLM

STORIES FOR SOCIETY
JULIE LINDAHL, Founder, author and educator
HÅKAN SANDBERG, Chairperson, communications professional working in the intersection of society and technology, with a passion for human networks, dialogue and learning.

BURNING MAN MEGHAN “MEGS” RUTILGLIANO, Regional Network Associate Director – responsible for the management of Burning Man’s Regional Network, comprising over 280 Regional Contacts in 35 countries and over 65 official Regional Events around the globe. Megs oversees the production and programming of Burning Man’s annual Global Leadership Conference and the European Leadership Summit;. Megs moonlights as a jazz singer in her band The Lion’s Roar and as a voice and on-camera actress.

20 MARS SMART CITIZENS – OM RÄTTEN ATT VÄLJA MEN OCKSÅ ATT VÄLJA BORT
Gäster
BRUNO KAUFMANN, journalist. Leder redaktionen för den globala mediaplattformen People2Power och Democracy International. CO-founder, CO-president för den globala demokratikonferensen – Global Forum on Modern Direct Democracy. Belönad i Europaparlamentet för sitt arbete med att synligöra och lära människor att använda direktdemokratiska verktyg.  Leder Falu kommuns instiftade Val- och Demokratinämnd. Sakkunnig i EU frågor kring det aktiva medborgarskapet och den deltagande demokratin,  ingick i den parlamentariska referensgruppen i 2014 års demokratiutredning.

RISE INTERACTIVE flyttar fokus från bilden av den ideala smarta staden, driven av algoritmer och digitala interaktioner, till att stötta människors kreativitet och genialitet i vardagliga interaktioner.

OPENLAB  – den öppna innovationsplatsen som skapar förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar. Tillsammans med studenter, forskare, offentlig- och idéell sektor, företag, startups och medborgare är målet att göra Stockholm till ett globalt center för samhällsinnovation som förbättrar livskvalitén för medborgarna.

Tillsammans skapar vi ett case. Våga göra först, tänk sen, gör igen. Som smart citizen ger vi dig rätten att välja och välja bort.NAV-scenen, Markusplatsen 9 (mittemot Dieselverkstan)

TIDIGARE SAMTAL

MOBILESTORIES  Nominerade av TU till årets tidning / årets idé.
VEM SKA JAG TRO PÅ – bli din egen röst 
“Inga andra än unga bör vara ungas språkrör med kommunens tjänstepersoner och politiker. Ungdomsrådets viktigaste uppgift är därför att vara länken mellan unga och politiker.” Men unga behöver reella verktyg och förebilder som stöttar när politiker, skola,  media, marknadskrafter, etc mer än någonsin lockar med sina perspektiv. Gästar oss gör:

Mobile Stories hjälper med sin nya mediekanal unga att ta större ansvar i samhällsdebatten, genom att praktisera och lära ut grundläggande kunskaper om journalistik.Tillhandahåller även kit för publicering. Tillsammans samtalar vi och landar i en artikel som omarbetad blir ett politiskt förslag eller motion, kanske t o m fler. Vad vill du berätta, vilken fråga brinner du för?

VAD PÅVERKAR VÅRA VAL 
GUNILLA LUNDAHL
,  konstkritiker och författare till boken Leken och allvaret – Kandell
STINA BALKFORS, Tillitsverket
LINO CAMUZ ERIKSSON, studentrörelsen, Fler unga, läsrörelsen

HUNGERGAMES irl  -Kunskapsgapet inom IT Etik /Säkerhet
 Tillsammans med Institutet för juridik och internet (iji) och Richard Wahlström, ordförande i Östermalms ungdomsråd reder vi ut rättigheter och skyldigheter med fokus på att barn och unga inte ska behöva utsättas p¨digitala arenor för beteenden vi redan lagstadgat om som oacceptabla irl. Hur ser lagstiftningen egentligen ut, vilka konsekvenser ser vi och behöver vi uppdatera oss utifrån den snabba digitala utveckling som sker. Samtalet är en uppföljning från Almedalsveckan 2016. Tillsammans söker vi lösningar för att fylla kunskapsgapet inom IT etik / kunskap /säkerhet såväl bland barn och unga som föräldrar, skola och fritid.

SEDD eller BETRAKTAD HER SELF – a portrait
https://galleriduerr.files.wordpress.com/2017/01/regissc3b6r-martin-lima-de-faria.mp3 Ett samtidsporträtt visad på Cannes International Filmfestival / Shortfilm corner 2016, Berlinare 2017. Tillsammans med en av Her Selfs två regissörer – Martin Lima de Faria, samtalar vi om existentiella frågor – som att vara sedd kontra betraktad, om självbilder, om att fastna i självpåtagna roller och om det subtila valet att stanna inom vår ram.

HEDERSKULTUREN – Vems val? GULAN AVCI  Samtal med Gulan Avci, känd för sitt engagemang i jämställdhet och för att driva frågor som rör hederskultur. 1998-2000 var hon ordförande i Kurdiska ungdomsförbundet och projektledare för Generationskonflikt bland kurdiska familjer. Idag är hon ordförande i Liberala Kvinnor och arbetar som heltidspolitiker.

De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor har samma rättigheter och skyldigheter, att likhet inför lagen ska råda. Bara i Sverige är minst 160 barn bortgifta och 10 flickor misstänks ha mist livet utan att rättegång ägt rum. Enligt Carin Götblads senaste rapport beräknas över 100 000 unga leva hedersrelaterade liv.

WHAT HAPPENS TO WOMEN´s POSITION IN TIMES OF CONFLICT AND RADICALIZATION
MARIA TURCHENKOVA, photographer based in Moscow, Paris, Erbil
ZAKIR MAGOMEDOV, a young journalist and chief editor at Daptar web portal and women’s magazine – the first of its kind in North Caucasus working with women’s rights in Dagestan.